REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.ffo-bilgoraj.pl Sprzedającym jest: EDYTA NOWAKOWSKA dostępna pod adresem: Niemirów 3C, 23-440 Frampol prowadzący działalność na podstawie działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 918-197-36-03, Regon: 061580435.  znany także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@ffo-bilgoraj.pl

1 Zasady ogólne.

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym www.ffo-bilgoraj.pl przez kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy www.ffo-bilgoraj.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Produkty oferowane w sklepie www.ffo-bilgoraj.pl są nowe, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Składanie zamówień.

 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.ffo-bilgoraj.pl.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz nr telefonu i adres e-mail.
 4. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 5. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail, hasło jest ciągiem znaków ustalonych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

3. Ceny, koszty, płatności i termin wysyłki.

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.ffo-bilgoraj.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Towar jest dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Wysyłka towaru zostanie zrealizowana przez Sprzedającego w terminie 1-3 dni w którym zaksięgowano płatność dokonaną przez klienta na rachunku bankowym sprzedawcy.
 5. Sprzedawca dopuszcza formę płatności:

a. przelewem bankowym na rachunek:

 • Firma: Edyta Nowakowska.
 • Adres: Niemirów 3A, 23-440 Frampol
 • Nr rachunku: 76 1140 2004 0000 3302 7482 6717
 • Bank: Mbank.
 • Tytuł przelewu: Nr. zamówienia

b. za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.

c. podczas odbioru przesyłki, bezpośrednio u Kuriera

 1. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy (wysyłki). Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju płatności wybranej przez Klienta a także sposobie dostawie.
1. Wpłata na konto: Przelewy24, Przelew tradycyjny - paczkomat InPost – 13 zł.
2. Wpłata na konto: Przelewy24, Przelew tradycyjny - kurier – 16 zł.
3. Płatność u kuriera: płatność za pobraniem – 21 zł.
4. W przypadku zamówień powyżej 250 zł obowiązuje darmowa wysyłka.

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączony jest dowód sprzedaży. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych niezbędnych do wystawienia Faktury.
 2. Dowód sprzedaży lub Fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

4. Odbiór towaru.

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

5. Odstąpienie od umowy.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie.
Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni od daty wysłania towaru. (podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 1. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt nie będzie uszkodzony oraz nie będzie nosił śladów użytkowania.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 4. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, odstąpienie od umowy zostanie zatwierdzone.
W ciągu 3 dni roboczych, sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto klienta.

6. Reklamacja.

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. (Dz.U.2002.141.1176 z późn. zm.
 2. Zgodnie z polskim prawem, jeśli towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Zwrot pieniędzy, który jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy, jest możliwy tylko wówczas, gdy żądanie naprawy lub wymiany będzie niemożliwe albo będzie wymagało nadmiernych kosztów.
 3. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużycie produktów, uszkodzenia mechaniczne (otarcia, obicia), uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania oraz niewłaściwego użytkowania i konserwacji oraz wady jawne, widoczne w momencie otrzymania przesyłki a niezgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.
 4. Na rozpatrzenie Twojej reklamacji mamy 14 dni roboczych. W tym czasie poinformujemy Cię o wyniku procesu reklamacyjnego oraz, jeśli Twoja reklamacja zostanie uznana, o możliwym sposobie i przewidywanym czasie jej realizacji. Czas ten uzależniony jest od rodzaju wady i jest ustalany indywidualnie - zawsze staramy się jednak, żeby był on jak najkrótszy i dogodny dla Klienta.
 5. W przypadku uznania reklamacji, koszt wysyłki naprawionego/wymienionego produktu, w ramach reklamacji, pokrywa sklep www.ffo-bilgoraj.pl.

7. Polityka prywatności.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Edyta Nowakowska, Niemirów 3C, 23-440 Frampol, NIP: 918-197-36-03, Regon: 061580435, e-mail: info@ffo-bilgoraj.pl, tel.: +48 884 888 068
 2. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy w tym umowy sprzedaży Produktów a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 3. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych
 4. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 6. W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów i Użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Administrator danych może stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie. Z przyznanej korzyści można skorzystać na zasadach określonych w informacji o jej przyznaniu lub z niej zrezygnować. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania, przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, do celów badań naukowych, historycznych i statystycznych podmiotom danych przysługuje prawo do sprzeciwu, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą. Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.
 7. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora należy kontaktować się z nami poprzez adres e-mail: info@ffo-bilgoraj.pl
 8. Pliki cookies. Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.

8. Prawo autorskie i odpowiedzialność.

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwie różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta. Różnice w powyższym zakresie dotyczące towarów nie mogą stanowić podstawy do złożenia przez Klienta reklamacji nabytych towarów.
 2. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie www.ffo-bilgoraj.pl bez zgody autora, dla jakichkolwiek celów, jest naruszeniem prawa autorskiego, nawet, gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych.
Podstawa prawna: „Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904).

9. Użytkowanie odzieży.

 1. Prać wg zaleceń na metce produktu.

10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.). Kodeksu cywilnego
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między sklepem a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Data opublikowania Regulaminu 01.12.2019 r.